Girl 8 9 Holding Swedish Flag 2021 08 29 00 00 00 Utc

Kort eller lång?

Att välja rätt längd på flaggstång är viktigt för att passa in i just din miljö och i förhållande till ditt hus. Här guidar vi dig till rätt val.

Fyra snabba tips

  1. Plats: Tänk på var flaggstången ska placeras. Mät höjden på byggnader eller träd i närheten för att se till att flaggan blir synlig från långt håll. 

  2. Användning: Vilket syfte kommer flaggstången att användas för? Om det är en privat flaggstång som endast kommer att hissas vid speciella tillfällen, kan en kortare flaggstång fungera. Om det däremot är en offentlig flaggstång som ska användas dagligen eller till ceremonier, bör den vara högre.

  3. Vindförhållanden: Ta hänsyn till vindförhållandena på platsen där flaggstången ska placeras. Om det är ofta blåsigt på platsen, behöver flaggstången vara stabil och robust.

  4. Estetik: Flaggstången ska också passa in med omgivningen. Tänk på utseendet på byggnaden och omgivningen när du väljer längd på flaggstången

  5. Längd: Flaggstången bör ej vara kortare än tre meter över husets nock. 
Husillustration

Vilken höjd på min flaggstång ska jag välja?

Det beror till stora delar på hur högt ditt hus är till taknock. Normalt säger man att flaggstången ska vara minst tre meter högre i höjd. Om du sätter en flaggstång där du inte behöver förhålla dig till ett hus beror det på höjden på exempelvis träden runtomkring om du vill att flaggstången ska synas på längre håll.

 

Hur stor ska flaggan vara?

Det är viktigt att flaggans storlek hänger ihop med flaggstången för att det ska se proportionerligt ut. I tabellen nedan har vi gett förslag på storlekar både för flaggan och eventuell vimpel.

Flaggstångsväljaren

Lämplig längd på flaggstång, vimpel och flagga

Höjd till taknock 4m 5m 6m 6m 8m 10m 11m 12m
Stång m 6m 7m 8m 9m 12m 14m 16m 18m
Vimpel cm 200cm 200cm 300cm 300cm 400cm 500cm 500cm 500cm
Flagga cm 150cm 200cm 240cm 240cm 300cm 300cm 390cm 390cm