Om Cookies och Analytics

Vikingmast.se använder webbanalysverktyget Google Analytics i syfte att förstå och tolka användarbeteenden och därefter sträva efter att förhöja användarnas upplevelse av webbplatsen. Google Analytics lagrar ingen information om vem du som besökare är och kan varken identifiera dig som person eller din dator.

Google kan överföra insamlad information till tredje part om de behandlar informationen för Googles räkning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Exempel på tredje part kan vara övriga produkter i Googles produktflora eller andra verktyg för personalisering eller optimerad användarupplevelse.

Om besökaren inte vill att hans eller hennes besök på vikingmast.se webbplats ska visas i statistiken så finns det ett tillägg som kan installeras i webbläsaren. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera.

Hämta tillägg på Googles webbplats.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.