Flagga, fana eller vimpel?

Flagga

Flagga är själva flaggduken, den som är avsedd att hissas på stång eller mast. Flaggans storlek kan variera. Här kan du läsa mer om de olika storlekarna.

Sweden G3051f9798 1920

Klassisk flagga

Fana

Fanan är avsedd att bäras och består därför av en flaggduk fäst vid en stång. Till skillnad från flaggan har fanan fastställda mått. Höjden: 100 cm och längden 160 cm.

20220709Malmopride 11

Fana

Vimpel

Vimpeln består av ett långsträckt band av flaggduk. Svensk vimpel består av ett blått och ett gult fält som smalnar mot spetsen. På allmänna flaggdagar bör vimpeln undvikas, då hissas den svenska flaggan

Swedish Pennon

Vimpel

Korsvimpel

Korsvimpeln är den nya varianten av bandvimpeln som redan funnits på marknaden i flera år. Observera att korsvimpeln inte ersätter flaggan vid högtider. Korsvimpeln består av ett gult kors på ett blått fält som smalnar mot spetsen.

Korsvimpel

Vimpel